Alles over Algemene voorwaarden en informatie 

Lees op deze pagina alles over de algemene informatie en voorwaarden voor de behandelingen groepslessen en cursussen.

Afspraken, groepslessen, Cursussen

De groepslessen die worden gegeven van uit Jessica bij Uit je hoofd in je lichaam zijn regulier wekelijkse lessen. Een les duurt 2 uur. Tijdens Nationale feestdagen of zomer vakantie worden er geen lessen gegeven, 

De afspraken de gemaakt kunnen worden Variëren tussen 40 en 120 minuten in.

De cursustijden zullen zijn van 09:00 tot 15:00 met een half uur uitloop.

Er is een zomerstop van 3 weken. 

(Tijdens de zomer zullen er verschillende workshops worden georganiseerd waar jij je voor kunt opgeven Deze gaan in vanaf 2024)

 

Kleding en andere praktische zaken over de behandeling, cursus of groepsles 

Wat trek je aan in een groepsles of tijdens een behandeling of cursus.  In ieder geval kleding waar in je je lekker kunt bewegen of waar jij je fijn in voelt. 

Neem tijdens de cursus of groepsles of cursus lekkere warme sokken mee en een fleecedekecn. Flesje water is aan te raden bij de groepslessen en cursus. Na de behandeling is het belangrijk om goed water te drinken om ze de afvalstoffen de kans te geven het lichaam te verlaten. 

Mocht je zwanger zijn dan gelieve van te voren aan te geven. 

Medicatie gebruik wordt na gevraagd een behandeling kan invloed hebben op je medicatie.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan een les of cursus of een afspraak maken voor een behandeling is geheel op eigen risico.

Jessica van Uit je hoofd in je lichaam is niet verantwoordelijk voor ongevallen of mentale, psychische klachten, blessures, letsel of diefstal voor of tijden of na de lessen, cursus of behandelingen. Het kan voorkomen dat er foto's tijdens groeplessen of cursus worden gemaakt om te plaatsen op sociaal media. Indien je dit niet wenst dien je dit vooral zelf aan te geven. 

 

Inschrijven, afmelden en lesuitval 

Je dient jezelf aan en 24 uur van te voren af te melden voor de cursus, groepsles of behandeling.

Een strippenkaart voor een groepsles dient vooraf de les te worden betaald. 

En losse les wordt voor de les betaald om te kunnen deelnemen met pin of contant. 

De cursus dient het hele bedrag 14 dagen vooraf de cursus te zijn betaald. (dit kan in 2 termijnen worden betaald.)

Een behandeling dient na de behandeling te worden voldaan contant of met pin.

 

Medische Disclaimer

De informatie op deze website  of het maken van een afspraak, deelnemen aan een cursus of groepsles is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website en tijdens de sessies  kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

 

A het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en behandelend arts of andere hulpverlener.

 

B. de adviezen die hij/zij van laatst genoemde ontvangt.

 

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

 

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

‘Zelfzorg informatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt of via een consult. 

 

De zelfzorg adviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

 

Voor de volledigheid:

Praktijk Uit je hoof in je lichaam doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site en conculten zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet dienen voor het stellen van een eigen diagnose. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website en consulten niet zijn geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient zeker niet te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg bij klachten daarom altijd een medisch gekwalificeerde arts.

 

Tenslotte

Bij het verstrekken van de alle informatie op deze site en of in persoonlijke contacten via telefoon, chat en email, beroepen wij ons op het, ook ons toekomende, recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.