Je wordt gezien gehoord begrepen

Welkom op mijn website 

Holistische Energetisch therapeut

Systemische opstellingen 

Reiki & Reiki opleidingen 

Life & hsp coach


In mijn praktijk streef ik ernaar om mensen bewust te maken van de signalen die het lichaam uitzendt. Door dagelijks de tijd te nemen om aandachtig naar je lichaam te luisteren, kun je subtielere signalen opmerken die het verzendt. Dit bewustzijn stelt je in staat om minder vatbaar te zijn voor angst en onzekerheid, en het biedt de mogelijkheid om je zelfvertrouwen te versterken.

 

Dit proces resulteert uiteindelijk in een afname van overmatig piekeren, wat op zijn beurt kan leiden tot een afname van stress en het verminderen van fysieke en mentale klachten. Het is belangrijk om te begrijpen dat het creëren van verandering in ons leven begint met het herzien van onze dagelijkse gewoonten. Door deze herzieningen kunnen we de impact van stress, spanning, angst en onzekerheid verminderen. Zo ontstaat er ruimte voor een meer gebalanceerd gezond en welzijn.


Patronen en Systemisch werk

Soms lijkt het alsof bepaalde patronen in je leven zich steeds herhalen, zij het in verschillende vormen. Herken je die terugkerende, hinderlijke gevoelens en gewoonten die je maar niet kunt doorbreken en die steeds weer je leven ontregelen? Het lijkt alsof je voortdurend dezelfde soort problemen tegenkomt.

 

Als je wilt werken aan het ontwikkelen van nieuwe gewoonten, is het van essentieel belang om deze patronen te begrijpen en te leren herkennen. Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe deze gewoonten zijn ontstaan en waarom ze zo lastig zijn om te veranderen.

 

Onplezierige gevoelens en hun invloed op je dagelijks leven worden beter begrepen wanneer je beseft dat je verschillende gemoedstoestanden en gedragspatronen hebt.

 

Het gaat mogelijk niet alleen om dit aspect. Het kan ook betekenen dat je veranderingen in je leven moet aanbrengen door te leren om "nee" te zeggen. Verandering kan soms erg uitdagend zijn, maar wat zit er precies achter? Wat drijft je om "ja" te zeggen tegen nieuwe dingen? Vaak gaan er vele "nee"-momenten schuil achter elke "ja".

 

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar iets dat je spannend vindt. Je geeft er liever geen gehoor aan, dat is een "nee". Wanneer je "ja" zegt tegen iets nieuws, waar zeg je dan eigenlijk "nee" tegen?

 

Soms blijf je vastzitten in een bepaalde situatie omdat je er liever niet mee geconfronteerd wilt worden. Je wil eigenlijk vooruit, alleen die "nee" blijft je tegenhouden. Dit houdt je uiteindelijk klein en uit balans, wat je vervolgens weer kunt opmerken aan de signalen die je lichaam je geeft. (Leer je lichaam te begrijpen, leer te communiceren met je lichaam.) 

 

Vaak is het probleem niet zozeer het "ja" zeggen tegen iets nieuws, maar eerder de confrontatie met de gevolgen van de vele "nee" momenten. Weet dat alles wat vertrouwd voelt niet altijd goed voor je hoeft te zijn. Het uitspreken van verandering kan lastig zijn.  Een patroon doorbreken kan voor velen als vreemd of ongemakkelijk aanvoelen. De kans dat je de eerste paar keer weer terug valt in het oude  patroon en jezelf saboteert is dan ook aanwezig, wat oké is. Op deze manier leer je het patroon te herkennen en uiteindelijk te doorbreken wat een positief effect heeft op jou en je leven. 


Emoties, familie  

Patronen en Systemische werk

Veel van onze emoties, die we niet direct kunnen verklaren, kunnen voortkomen uit eerdere generaties of energetisch door de vorige generaties aan ons zijn doorgegeven via onze ouders. Het is belangrijk dat ons lichaam en ons systeem deze emoties verwerken om mogelijke lichamelijke klachten te voorkomen. Ik kan het daarom ook niet vaak genoeg zeggen, Leer je lichaam te begrijpen, leer te communiceren met je lichaam. Wist je dat je met elk lichaamsdeel en orgaan contact kunt maken op een diepere laag,  hierdoor kun je veel te weten komen over jezelf maar ook over je familie en voorouders. Daarnaast zijn wij allemaal toe in staat om in toe voelen bij onze ouders en voorouders  waardoor we kunnen achterhalen waarom wij ons voelen zoals wij ons voelen.

 

We dragen allemaal zowel genetische als energetische erfenissen van onze familie met ons mee. Energetisch gezien reikt dit soms wel tot 7 generaties terug, terwijl we met genetische informatie doorgaans tot 4 generaties terug kunnen bekijken. 

 

Laten we even terug gaan naar de levenservaring van onze voorouders. Als alles van onze voorouders doorleeft is heeft het geen behoefte om afgerond te worden. Wat als er nu iets niet doorleeft is? Dan mag deze levenservaring worden afgerond , wat betekend dat dit wordt doorgegeven aan de volgende generatie in vorm van triggers, mentale of fysieke klachten die bij ons naar boven komen bij of na een bepaalde situatie. 

 

Uit liefde proberen we onze kinderen niet te belasten met ons verleden en het verleden van onze voorouders. Je ziet dan ook vaak dat er over problemen of ervaringen uit het verleden niet of weinig gesproken wordt met de gedachten "Als er niet over gesproken wordt heeft het nageslacht er ook geen weet of last van".  Juist is het belangrijk om te weten wat er in het verleden is gebeurd zodat het doorleeft kan worden en niet wordt doorgegeven aan de volgende generatie. 


We helen onze mind maar vergeten het lichaam

Hoe vaak belanden we niet in een therapie en worden we geconfronteerd met onze gedachten, terwijl we ons lichaam over het hoofd zien? Ons lichaam kan ons juist helpen bij het verwerken van onopgeloste trauma's en bij de vele dilemma's waar we mee worstelen. We mogen leren luisteren naar ons lichaam, want het geeft ons veel informatie over onze geestelijke gesteldheid.

 

Vaak zoeken we naar snelle oplossingen, zoals medicatie, wat soms zeker noodzakelijk is. Maar wanneer we stoppen met medicatie, kunnen de klachten weer terugkeren. Hoe harder we bepaalde emoties blijven onderdrukken, des te harder zal ons lichaam aan de bel trekken.

 

Stel je voor dat je een skippybal onder water drukt. Je kunt hem een eindje onder water houden, maar uiteindelijk komt hij vanzelf weer naar boven doordat hij de druk niet meer aankan. We kunnen proberen hierop voorbereid te zijn door de skippybal rustig omhoog te laten komen en mee te gaan met de stroming van het water.

 

Door bewust te worden van de vijf holistische niveaus, kun je nieuwe inzichten verwerven, waardoor je een stap verder kunt zetten in je persoonlijke ontwikkeling. De benodigde hoeveelheid behandelingen varieert van persoon tot persoon. Sommigen hebben genoeg aan één behandeling, terwijl anderen meerdere sessies nodig hebben. De reactie van het lichaam kan variëren, van tijdelijke verergering tot onmiddellijke verlichting of helemaal geen reactie. Weet dat het lichaam ook alles moet verwerken dat doet het door een reactie te geven zodat het verdriet of de spanning kan loslaten, hierdoor ontstaat er ruimte voor rust en  ontspanning. 


 holistische niveaus in het kort

Fysiek Niveau:

Holistisch gezien is het fysieke meer dan alleen ons uiterlijk en lichaam. Het omvat niet alleen onze gezondheid, maar ook de energie die door ons lichaam stroomt, de verbinding tussen lichaam en geest, en hoe deze fysieke aspecten samenwerken met onze emoties en spiritueel welzijn. Het gaat niet alleen om gezonde gewoonten zoals beweging en voeding, maar ook om het begrijpen en in evenwicht brengen van de energieën en processen binnen ons lichaam voor ons algehele welzijn. Het erkent de complexe en onderling verbonden aard van ons fysieke bestaan en streeft naar een holistische benadering van gezondheid en welzijn. Het draait om het dieper begrijpen en koesteren van ons lichaam, met aandacht voor de interactie tussen het fysieke, emotionele en spirituele.

 

Mentaal Niveau:

Het mentale niveau beslaat een breed spectrum van gedachten, overtuigingen en cognitieve vermogens. Alles wat zich afspeelt in je denkwereld, valt hieronder.  Gedurende je persoonlijke ontwikkeling ontstaan hier ideeën, gedachten en overtuigingen. Wanneer deze mentale patronen zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze zich verdiepen tot vastgeroeste patronen of diepgewortelde overtuigingen. Deze mentale dynamiek heeft een aanzienlijke invloed op hoe je interageert met de buitenwereld.

 

Deze interactie wordt versterkt wanneer je gedachten en overtuigingen worden bevestigd door het oordeel van anderen. Hierdoor krijgen ze een stevigere verankering in je bewustzijn. Gedachten blijken een krachtige kracht te zijn die niet alleen ons gedrag vormgeeft, maar ook onze algehele gezondheid sterk kan beïnvloeden. Door bewustzijn te creëren rondom onze mentale processen, krijgen we de mogelijkheid om te onderzoeken, te herschrijven en te evolueren, waardoor we een dieper begrip van onszelf en onze interacties met de wereld om ons heen kunnen bereiken. Het mentale niveau biedt daarmee een fascinerende reis door de complexiteit van onze gedachten en overtuigingen, en de impact die ze hebben op ons welzijn.

 

 

Energetisch Niveau:

Het energetische niveau gaat over je energie, hoe je je voelt en hoe je omgaat met anderen. Als je energie in balans is, voel je je levendig en veerkrachtig. Maar als je je omringt met mensen die je energie leeg lijken te trekken, kun je moe worden. Hoog gevoelige mensen kunnen intuïtief aanvoelen of de energie om hen heen positief of negatief is, zonder duidelijke reden. Het draait erom bewust te zijn van wat je energie geeft en wat het juist kost, en te kiezen waar je je energie aan besteedt. Zo houd je je energieniveau gezond en ervaar je meer vitaliteit in het dagelijks leven.

 

Spiritueel Niveau:

Het spirituele niveau gaat over hoe we ons diep vanbinnen voelen en wat dat betekent voor ons. Je kunt je intuïtie gebruiken om antwoorden te vinden, omdat dat je innerlijke stem is die direct toegang geeft tot inzichten.

 

Veel van ons hebben vragen over wie we echt zijn en hoe we innerlijke rust kunnen vinden. Soms zijn we zo druk in ons hoofd dat even stilzitten en nadenken lastig is. We vermijden vaak de vraag hoe we ons eigenlijk voelen. Daarom is het handig om zowel psychologie als spiritualiteit te gebruiken. Samen helpen ze ons om onze innerlijke vragen te begrijpen en een dieper inzicht te krijgen in onszelf.


Op mijn 24-jarige leeftijd kreeg ik reumatoïde artritis 

Op mijn 24e kreeg ik te maken met reumatoïde artritis, wat me dwong tot een volledig nieuwe benadering van het leven. Na een periode van 15 jaar intensief medicijngebruik slaagde ik erin volledig te stoppen door me te richten op de balans tussen mijn lichaam en geest. Dit proces bracht aan het licht welke aanpassingen nodig waren om mijn functioneren te optimaliseren. Hoewel ons lichaam vaak signalen naar ons stuurt, negeren we die vaak.

 

Ik ontdekte dat mijn handen en mijn hooggevoeligheid niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen een bron van hulp konden zijn. Soms voelde ik enkele minuten van tevoren aan dat aan de overkant van de straat een ongeluk zou gebeuren. Mensen ervoeren een gevoel van rust wanneer ik mijn handen gebruikte of hen aanraakte. Doordat mijn handen op een energetische manier werken kon ik rust overbrengen en soms blokkades in het lichaam opheffen, waardoor de energie weer kon stromen. Destijds was ik me hier niet van bewust, maar nu begrijp ik het. Mijn hele lichaam was onbewust bezig anderen te helpen, wat mij vaak uitputte.

 

Ik absorbeerde de emoties van anderen en had bijna altijd een goed idee van hoe iemand zich voelde. Echter, ik interpreteerde alles als mijn eigen zorgen, zonder me daarvan bewust te zijn. Mensen met hooggevoeligheid ervaren emoties en woorden vaak intenser en missen vaak een filter. Daarom koos ik vaak voor eenzaamheid om mezelf op te laden. Dit begrijp ik nu.

 

Als jong meisje ervoer ik alles intens, net zoals veel hooggevoelige kinderen en volwassenen. Het was echter lastig voor mij om mijn gevoelens in woorden uit te drukken, waardoor ik vaak onbegrepen werd door de buitenwereld. Deze onbegrepenheid leidde tot frustratie, angst en onzekerheid. In die periode voelde ik me vaak eenzaam en trok ik me terug in mijn eigen wereld. Gelukkig heb ik inmiddels geleerd hoe ik mijn hooggevoeligheid tot mijn kracht kan maken. Dit inzicht deel ik nu met veel mensen in mijn praktijk, zodat hooggevoeligheid niet langer als een last wordt ervaren, maar juist als een bron van kracht.


NIBIG nummer 730807

KvK:85961833

IBAN:NL16RABO0190018305


Volg mij op: