Familieopstellingen en systemisch werk

Oude patronen doorbreken met Systemisch

innerlijke kind werk

Soms voelt het alsof je leven in een eindeloze lus vastzit, zij het in steeds wisselende situaties. Herken je dat gevoel?

Kom je steeds weer dezelfde ongewenste emoties en patronen tegen die moeilijk te doorbreken zijn en die je leven verstoren?

Het lijkt alsof je telkens dezelfde soort uitdagingen tegenkomt. Begrijpen waarom deze patronen zo hardnekkig zijn en ze leren herkennen is essentieel om nieuwe manieren van handelen te ontwikkelen.

Een beter begrip van onplezierige gevoelens en hun impact in het dagelijks leven ontstaat vaak door te realiseren dat verschillende stemmingen en gedragspatronen in jou samenkomen.

Bijvoorbeeld, de "kind modus" komt naar voren wanneer je in een bepaalde situatie veel sterker en emotioneler reageert dan de ernst van de situatie zou rechtvaardigen. Zowel jijzelf als mensen in je omgeving kunnen dit als overdreven ervaren. Het wordt moeilijk om controle te krijgen over je emoties wanneer je in deze "kind modus" zit.

Sommige van deze modi kunnen geactiveerd worden wanneer je wordt afgewezen, in de steek gelaten, onder druk gezet, vernederd of misbruikt. In zulke situaties voel je dat je basisbehoefte aan zekerheid wordt bedreigd.

Stel je hebt met een vriendin afgesproken om samen iets leuks te doen, waar je erg naar uitkeek, maar ze zegt af. Dit kan je teleurstellen, gekwetst maken, je afgewezen of in de steek gelaten doen voelen, en misschien zelfs boos maken.

De basis behoefte

De basisbehoefte aan een veilige band met anderen omvat een breed scala aan aspecten die ons welzijn beïnvloeden: zekerheid, stabiliteit, aandacht, liefde en acceptatie door anderen spelen hierbij een cruciale rol. Tegelijkertijd zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid van groot belang. Het uiten van je behoeften en gevoelens vormt een essentieel onderdeel van het verlangen naar vrijheid, terwijl spontaniteit de vaardigheid om plezier te beleven en te spelen omvat.

Het aanleren van realistische grenzen begint vaak in de kindertijd, waarbij volwassenen een rol spelen in het bijbrengen van het begrip van wat grenzen zijn en hoe deze werken in onze interacties en relaties met anderen.

Het genezen van je innerlijke kind vormt een essentieel onderdeel van zelfontplooiing. Wanneer je bewust wordt van het kind dat nog steeds in jou leeft en leert te voorzien in zijn behoeften, openbaart zich vaak een diepe innerlijke kracht.

Samen zullen we verschillende facetten van je leven verkennen om te achterhalen wat het innerlijke kind nodig heeft en hoe we dit kunnen vervullen.

 

Wat heeft jouw innerlijke kind nodig en hoe kunnen we het bevrijden? Wellicht heb je in het verleden keuzes gemaakt die toen gepast leken, maar nu niet meer dienstbaar zijn. We kunnen samenwerken om deze beslissingen op een positieve manier te herzien, zodat je meer liefde, geborgenheid, vrijheid, plezier en veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, kunt ervaren.

Dit proces kan worden ondersteund door middel van verschillende methoden zoals tafelopstellingen, werken met vloerankers, persoonlijke een-op-een sessies en het aanspreken van het onderbewuste via meditatie- en visualisatieoefeningen. Hierdoor kunnen inzichten ontstaan die je verder kunnen helpen in je persoonlijke groei en genezingsproces.


Ken je die tekst

Het zit bij ons in de familie

Soms worden gevoelens of klachten steeds prominenter in ons leven, en we worstelen om de oorsprong te begrijpen. Het verlangen van onze geest naar een verklaring is begrijpelijk. Maar wat als de antwoorden niet alleen te vinden zijn in onze gedachten, maar ook in ons dieperliggende systeem?

Laten we eens stilstaan bij het krachtige energetische werk van het familiesysteem, een fundamenteel aspect van mijn benadering. We dragen niet alleen genetische, maar ook energetische aspecten van onze families met ons mee. Deze energetische invloeden kunnen zelfs tot wel zeven generaties teruggaan, terwijl DNA-onderzoek ons doorgaans tot vier generaties terugvoert.

Vaak legt de maatschappij veel nadruk op ons linkerhersenhelft, hoewel we slechts een klein deel, van ons brein daadwerkelijk inzetten voor die functies. Het overgrote deel van onze hersenactiviteit vindt plaats in de rechterhersenhelft, die nauwer verbonden is met emoties en gevoelens.

Het valt op hoe vaak therapieën ons terugleiden naar onze kindertijd, ons mentale aspect. Maar het lijkt alsof we het lichaam en het dieperliggende systeem uit het oog verliezen, iets wat ik vaak tegenkom in mijn praktijk. Mensen zoeken vaak mijn hulp nadat ze geen voldoening vonden in de reguliere zorg.

 

Vaak krijgen we medicatie voor lichamelijke klachten, maar als we ermee stoppen, komen de symptomen terug. Dat gebeurt omdat het lichaam en het systeem de onderliggende kwestie nog niet hebben verwerkt.

De wortels van deze problemen liggen vaak dieper dan alleen in onze eigen jeugd; ze gaan terug naar voorgaande generaties. Het is van cruciaal belang dat deze onverwerkte zaken worden aangepakt in ons systeem, in ons lichaam, niet enkel op mentaal niveau.

Als problemen, angsten, ziektes, enzovoort niet werden opgelost in vorige generaties, worden ze doorgegeven aan de volgende. Hoe vaak horen we niet: "Het zit in onze familie." Het is belangrijk om dit onderdeel van onze geschiedenis aan te pakken vaak horen we niet: "Het zit in onze familie." Laten we hier eens goed naar luisteren, want ons lichaam heeft hierin iets te vertellen.

Afspraak maken.

Maak hier je afspraak.